Edellinen


Henkiset ominaisuudet Kerroin Arvo Pisteet Arvostelu
Toimintakyky 15 +1 +15 Kohtuullinen
Terävyys 1 +1 +1 Pieni ilman jäljelle
jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu 1 +3 +3 Kohtuullinen hillitty
Taistelutahto 10 +3 +30 Suuri
Hermorakenne 35 +2 +70 Suhteellisen rauhallinen
Temperamentti 15 +3 +45 Vilkas
Kovuus 8 +3 +24 Kohtuullisen kova
Luoksepäästävyys 15 +3 +45 Hyväntahtoinen,
luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus     ++ Laukauskokematon
Yhteispisteet     +233