Edellinen


Henkiset ominaisuudet Kerroin Arvo Pisteet Arvostelu
Toimintakyky 15 +1 +15 Kohtuullinen
Terävyys 1 +3 +3 Kohtuullinen ilman jäljelle
jäävää hyökkäyshalua
Puolustushalu 1 +3 +3 Kohtuullinen, hillitty
Taistelutahto 10 +2 +20 Kohtuullinen
Hermorakenne 35 +1 +35 Hieman rauhaton
Temperamentti 15 +3 +45 Vilkas
Kovuus 8 +1 +8 Hieman pehmeä
Luoksepäästävyys 15 +3 +45 Hyväntahtoinen,
luoksepäästävä, avoin
Laukauspelottomuus     +++ Laukausvarma
Yhteispisteet     +174